jaunumi
2014.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2013.gadā, elektromobiļu un plug-in hibrīdu iegāde Eiropas valstīs kopumā palielinājusies par 79%. EV Obsession apkoptie dati uzrāda strauju pieaugumu, piem., Norvēģijā par 302% (no 2373 2013. gada pirmajā pusgadā līdz 9,550 2014.gadā), Vācijā – 78% (iegādāti 4,230), Apvienotajā Karalistē – 120% (iegādāti 2,570). Visvairāk pirktais modelis ir Nissan Leaf – 7,109, kam seko Tesla Model S ar 5,330 un Renault Zoe –3,669. Norvēģijā iegādāti vairāk nekā 3000 Tesla Model S, savukārt vairāk nekā 1600 no Renault Zoe iegādāti Francijā. Lielo interesi par elektromobiļiem ir apliecinājuši arī Latvijas iedzīvotāji, KPFI projektu konkursa iesniegumu sagatavošanas īsajā termiņā iesniedzot projektus par vairāk kā 200 elektromobiļiem. Avots: thinkprogress.org

CSDD izsludinājusi atklātus konkursus

elektromobilitātes projektu īstenošanai par KPFI līdzekļiem

 

Valdība ir apstiprinājusi „Elektromobilitātes rīcības plānu 2014.-2016.gadam”, uzdodot CSDD veikt Elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas (EVKI) funkcijas jeb būt šī plāna praktiskās daļas ieviesējai Latvijā. Šie valdības uzdevumi sevī ietver virkni pasākumu, piemēram, 235 uzlādes staciju tīkla izveidošanu uz valsts galvenajiem autoceļiem; uzlādes staciju vienota sistēmnodrošinājuma izveidi, pārraudzību un pārvaldību.

Lai atbildīgi, saimnieciski un atbilstoši valdības noteiktajiem mērķiem īstenotu tai uzticētos uzdevumus, turklāt, neprasot papildus finansējumu no valsts, CSDD pieteicās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektiem, kuros bija iespēja pretendēt uz 50% līdzfinansējumu ar elektromobilitāti saistītu pasākumu īstenošanai. CSDD saņēmusi apstiprinājumu par KPFI līdzfinansējuma piešķiršanu, attiecīgi – 35 765,00 Euro ātrās uzlādes staciju projektam un 52 409,41 Euro elektromobiļu iegādei.

Tā rezultātā 2014.gada jūlijā CSDD izsludinājusi divus atklātus konkursus – par elektromobiļu ātro uzlādes staciju piegādi un montāžu un par jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu piegādi. Gan uzlādes stacijas, gan elektromobiļi tiks līdzfinansēti no KPFI līdzekļiem, piesaistot CSDD līdzfinansējumu.

Šo pasākumu īstenošana ļaus CSDD veiksmīgāk iedziļināties elektromobilitātes jautājumos, izprast sistēmas darbību gan no teorētiskās, gan praktiskās puses, kā arī efektīvāk veikt tai uzticētos darbus elektomobilitātes ieviešanas jomā, tostarp, popularizēt elektroauto lietošanas priekšrocības.

Uzlādes staciju projekta ietvarā ir plānots ierīkot divas ātrās uzlādes stacijas CSDD klientu apkalpošanas centros (S.Eizenšteina ielā 6 un Bauskas ielā 86, Rīgā). Plānots, ka nākotnē šīs stacijas iekļausies un darbosies vienotajā nacionālajā elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīklā un būs savietojamas ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu sistēmām.

CSDD rīcībā plānotie elektromobiļi, līdztekus maksimāli rezultatīvai valdības doto uzdevumu izpildei, vienlaikus ir arī nozīmīga un ekonomiski izdevīga iespēja uzlabot pašas CSDD autoparka kvalitāti, papildinot to ar videi draudzīgiem auto un iekārtām. Tādējādi tiks veicināta ne tikai paša autoparka ilgtspēja un videi arvien draudzīgāku braucamo izmantošana, bet arī kopumā tas ļaus Latvijas vidē nonākt pēc iespējas mazāk kaitīgajām vielām. 

CSDD, saņemot uzdevumu no valdības būt par elektromobilitātes pasākumu praktisko ieviesēju, svarīgi būt arī reāli iesaistītai elektromobilitātes ieviešanas procesos un mēs šo praktisko iesaisti uzskatām pat par savu pienākumu. Tad arī viss kopējais rezultāts būs veiksmīgāks; turklāt, ne tikai Latvijas, bet arī ES mērogā, jo CSDD uzticētie elektromobilitātes uzdevumi saistīti ne tikai ar Latvijas un tās transporta nozares ilgtspējas veicināšanu un vides kvalitātes uzlabošanu, bet arī ar ES kopīgajiem mērķiem. Ar elektrību (videi draudzīgu un atjaunojamu resursu) darbināmu transportlīdzekļu īpatsvara palielināšana ir noteikta arī kā viena no ES prioritātēm transporta jomā. Tas ļaus ilgtermiņā rūpēties par vides kvalitāti (samazinās dabai kaitīgo izmešu nonākšanu gaisā, mazinās fosilās degvielas izmantošanu, veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu).

KPFI ir valsts budžeta programma, tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. Vairāk par KPFI: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/.

 

 

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67025730

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: www.csdd.lv

Twitter: @csdd_lv

CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

Noslēgusies KPFI e-mobilitātes projektu iesniegumu vērtēšana. No saņemtajiem 163 projekta iesniegumiem ir apstiprināts 141 iesniegums par kopējo KPFI finansējumu 3 888 414.72 EUR, no tiem:
  • 112 projektu iesniegumi par 208 elektromobiļiem, ar kopējo KPFI finansējumu 3 235 193.78 EUR;
  • 29 projektu iesniegumi par 47 uzlādes stacijām, ar kopējo KPFI finansējumu 653 220.94 EUR.
Diemžēl, pašvaldības tomēr netika pie 85% atbalsta par uzlādes staciju uzstādīšanu, tāpēc vairākas pašvaldības, piem., Bauskas, Liepājas, no dalības konkursā atteicās. Turam īkšķus, atbalstot visus apstiprinātos projektus to ceļā uz finišu - nopirkto elektromobili, uzstādīto uzlādes staciju! Avots: www.varam.gov.lv, BIMAB
leaf-lietuva-uzlades-stacijaViļņā 2014.gada 18.jūlijā Nissan Nordic Europe Oy un Lietuvas elektroenerģijas piegādes uzņēmums LESTO atklāja pirmo elektromobiļu ātrās uzlādes staciju Lietuvā. Lai iedrošinātu lietot elektromobiļus, tiek plānots, ka līdz gada beigām uzlāde būs pieejama bez maksas. Izmantojot minēto staciju, elektromobili var uzlādēt 20-30 minūšu laikā, atkarībā no akumulatora stāvokļa un laika apstākļiem. Līdz šim Lietuvā ir bijušas tikai parastās uzlādes stacijas: Viļņā – 5 un Kauņā - 3. Lietuvas Satiksmes ministrijas kanclers Thomas Karpavičius izteica viedokli, ka elektriskie automobiļi noteikti ir lieliska alternatīva iekšdedzes dzinēju darbināmiem transportlīdzekļiem. Satiksmes ministrija gatavo apstiprināšanai elektrisko transportlīdzekļu attīstības koncepciju, kas paredz arī ES atbalstu ātrās uzlādes staciju tīkla attīstībai Lietuvā. Lietuvas uzņēmuma LESTO veiktie elektromobiļa Nissan LEAF izmēģinājumi ir parādījuši, ka 1000km nobraukumam ir nepieciešams 165kWh elektroenerģijas. Tas nozīmē, ka 100km nobraukumam elektroenerģijas izmaksas ir apmēram 2EUR, atkarībā no elektroenerģijas tarifa. Lietuvā 100km nobraukumam ar iekšdedzes dzinēja automobili degviela maksā aptuveni 10eiro. Avots: Nissan Nordic Europe Oy
Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” organizē  „Enerģētikas dienu 2014” semināru – Jelgavā, Svētes iela 33, Zemgales Kompetenču Attīstības Centrā17. jūnijā plkst. 9:00 – 14:00 Seminārā varēs uzzināt par elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidi pašvaldībās, par elektromobiļu uzlādes punkta izveidi uzņēmumā, par dažādu elektrisko transporta līdzekļu ekspluatāciju un uzlādi, kā arī varēs apskatīt un izmēģināt ātrgaitas elektromobili Nissan e-NV200, lēngaitas elektromobili Melex unelektrovelosipēdu. Semināru atklās Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pasākuma programma: Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra Enerģētikas dienu 2014 ietvaros aicina Jūs uz semināru Jelgavā,  17.06.2014., Zemgales Kompetenču Attīstības Centrā (Svētes iela 33)  
Laiks  Aktualitātes enerģētikas jomā  
09:00-09:30 Ierašanās, reģistrācija
09:30 – 09:35 Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna
09:35 – 09:45 Energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, zaļais transports - Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra, direktore Inga Kreicmane
09:45 – 9:55 Jelgavas pilsētas pašvaldības aktivitātes enerģētikas jomā – Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks, Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras valdes priekšsēdētājs, Jurijs Strods
9:55 – 10:05 SIA „Fortum Jelgava” aktualitātes siltumenerģijas ražošanā un piegādē.
10:05 – 10:15 Daudzdzīvokļu ēku renovācijas Jelgavā - SIA „Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde”, valdes loceklis Juris Vidžis
10:15 – 10:25 Ozolnieku novada aktualitātes enerģētikā
Laiks Elektromobiļu uzlādes infrastruktūra, elektromobiļi
10:25 – 11:00 Kafijas pauze
11:00 – 11:15 Informācija par ESF projektu „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra – izstrādē” - projekta vadītāja Signe Vīlipa
11:15 – 11:45 Prezentācija „Priekšlikumi iespējamam inovatīvam publiskā pakalpojuma piedāvājumam – elektromobiļu uzlādes punktu izveidei” - projekta eksperts Arnis Bergs
11:45 - 12:05 Prezentācija „Mazsvara elektriskie transportlīdzekļi un to uzlāde” - SIA „Blue Shock Bike” pārstāvis, projekta eksperts Arnis Bergs
12:05 – 12:25 Prezentācija „Lēngaitas elektromobiļi un to uzlāde” - SIA „Impresso” pārstāvis Rūdolfs Būda
12:25 – 12:40 Prezentācija „Ātrgaitas elektromobiļi un to uzlāde” - projekta eksperts Arnis Bergs vai dīlera pārstāvis
12:40 – 13:10 Diskusija, kafija
13:10 – 14:00 Praktiskā iepazīšanās ar elektriskajiem transportlīdzekļiem un to uzlādi – elektrisko transporta līdzekļu demonstrācija un testēšana
  Lūdzam pieteikt savu dalību enerģētikas dienu semināros uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai pa telefoniem 29539397 vai 63080205   Seminārs ir bezmaksas.  

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766