Kopš 2021. gada decembra elektromobiļu uzlādes tīklam "e-mobi" pieslēgta 141 ātrās uzlādes stacija. 

Kopējais uzlāžu skaits un elektromobiļu uzlādei izmantotā elektroenerģija (kWh) e-mobi uzlādes tīklā:

5 E mobi tikla izmantosana decembris 2021