2020. gada beigās elektromobiļu uzlādes tīklam "e-mobi" pieslēgtas 112 ātrās uzlādes stacijas. 

Kopējais uzlāžu skaits un elektromobiļu uzlādei izmantotā elektroenerģija (kWh) e-mobi uzlādes tīklā:

3 E mobi tikla izmantosana 2020