2019. gada beigās elektromobiļu uzlādes tīklam "e-mobi" pieslēgtas 72 ātrās uzlādes stacijas. 

Kopējais uzlāžu skaits un elektromobiļu uzlādei izmantotā elektroenerģija (kWh) e-mobi uzlādes tīklā:

12 E mobi tikla izmantosana 2018 un 2019