jaunumi

13. septembra valdības sēdē tika pieņemti grozījumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) cenrādī. Jaunais cenrādis cita starpā paredz cenu izmaiņas arī elektromobiļu uzlādes pakalpojuma cenā CSDD ātrās uzlādes staciju tīklā.

Saistībā ar elektroenerģijas cenu kāpumu un, lai nodrošinātu CSDD elektrotransportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma cenas atbilstību tirgus situācijai un elektroenerģijas cenu svārstībām, kā arī, lai netiktu palielināts EUS tīkla uzturēšanas izmaksu slogs uz valsts budžetu, valdība lēma aktualizēt 2018. gadā noteiktās uzlādes pakalpojuma cenas CSDD uzturētajā uzlādes tīklā. Grozījumi paredz pakalpojuma cenu veidot no divām komponentēm – fiksētās un mainīgās, kur uzlādes pakalpojuma cenas mainīgā komponente tiktu pārrēķināta ne biežāk kā reizi mēnesī, ja elektroenerģijas vidējās mēneša cenas svārstības Nord Pool biržā pārsniedz 20%, salīdzinot ar iepriekšējā aprēķinā izmantoto elektroenerģijas cenu palielinājuma vai samazinājuma virzienā.

Grozījumi CSDD cenrādī stājas spēkā ar 16.09.2022. un cena par uzlādi e-mobi uzlādes stacijās noteikta 0,53 EUR/min.

Aktuālā informācija par uzlādes pakalpojuma cenu būs pieejama skenējot QR kodu uz uzlādes stacijas vai emobi.lv sadaļā “Uzlādes cena”.

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766