Ceļu satiksmes likums ietver vairākas elektrotransportlīdzekļu definīcijas http://likumi.lv/doc.php?id=45467