Normatīvais dokuments

Atbalsta apraksts

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 6.panta 1.daļas 15.punkts: „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators)” http://likumi.lv/doc.php?id=223536 Likuma piemērošanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”: „38. Likuma 6.panta pirmās daļas 15.punktā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, ja transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids primāri norādīta elektrība.” http://likumi.lv/doc.php?id=253572